Kullanıcı Sözleşmesi

Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi

 

shop.doganburda.com a hoşgeldiniz. (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır. ) İnternet Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu “Site” DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.’ ye ait olup (Bundan böyle kısaca "Dogan Burda" olarak anılacaktır.) site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Dogan Burda’ ya aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ ni dikkatle okuyunuz.

1. İşbu Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Doğan Burda’ ya ait olup, siteye girmek ve kullanmakla Site’ nin Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ ni  “Kullanıcı veya Üyeler” sıfatıyla (Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site' yi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı veya Üyeler işbu Yasal Uyarıları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Site' de yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır. Buna göre;

·       “Doğan Burda”    DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.’ yi,

·       “Site” shop.doganburda.com.tr/ alan adlı internet sitesini,

·       “Kullanıcı”    Herhangi bir sebeple Site’ yi kullanan kişileri,

·       “Üye”    Site’ de kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’ yı,

·       “Tüketici”    Siteye kaydolarak hizmet alan Kullanıcı’ yı,

·       “Sözleşme”   İşbu Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ ni ifade eder.

2. Kullanıcı/Üyeler; işbu Sözleşme ile herhangi bir Kullanıcı’ nın Site’ yi kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşme mahiyetinde olduğunu kabul ederler. 

Üye, üyelik formunu doldurarak, kullanıcı sözleşmesi ile Gizlilik Politikası ve Üyelik Koşullarının şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. Doğan Burda, tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ nde sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme hakkını haizdir.

3. Doğan Burda, işbu Sözleşme’ yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına münhasıran sahiptir. Doğan Burda, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site’ de yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına elektronik ortamda bildirilmesini sağlayacaktır. Buna göre yeniden düzenlemesi yapılmış olan Sözleşme,  Site’ de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’ nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. 


4. Kullanıcı / Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği Site’ de paylaşamaz. Bu tür bir içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderene Kullanıcı / Üyelere aittir. Doğan Burda Site’ de Kullanıcı / Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site’ de yayınlamama hakkına sahiptir.

5. İşbu Sözleşme’ Ye Göre Doğan Burda’ nın Sorumlulukları; Doğan Burda, Tüketici’ ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Site’ de yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Site’ nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Doğan Burda’ dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Buna göre sorumluluklar;

·       Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Doğan Burda, Üye’ yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Site’ yi kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’ nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

·       Kullanıcı kullanım haklarını, kullanıcı adı ve şifresini başkalarına veremez, devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumlu olup, Doğan Burda’ nın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.

·       Site üzerinden verilen her türlü talep;

(a) Yanıltıcı olmayacak; 
(b) Herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; 
(c) Hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; 
(d) Onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; 
(e) Müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve 
(f) Virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

Kullanıcı Site’ de yukarıdaki kurallara aykırı, uygunsuz ve/veya Türkçe'nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Doğan Burda, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

  • Ayrıca İşbu Sözleşme’ yi ihlâl etmeniz durumunda Doğan Burda üyeliğinize son verebilir ve herhangi bir resmi makamdan Kullanıcı / Üyelerden biri olarak size yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı/Üye olarak sizin Site sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığınızın tespit edilmesi halinde veya yasal, idari yada hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve / veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkını Doğan Burda saklı tutar.

 

  • Doğan Burda, Kullanıcı / Üyelerin, Site ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı / Üyelerin yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Doğan Burda, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

 

  • Kullanıcı / Üyeler, Site’ nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Site’ ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Doğan Burda’ nın bu yüzden kamu kurumlarına ve / veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari / adli para cezaları için Kullanıcı / Üyelere aynen rücu edilir.

 


6. Siteye üye olabilmek için en az 18 (Onsekiz) yaşında ve temyiz kudretine sahip olması gerekmektedir. Buna göre her türlü denetim hakkı Doğan Burda’ ya aitir.

  • Doğan Burda, Site’ de üyelik hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcı/Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, Doğan Burda, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcı / Üyelerin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

 

  • Şu kadar ki, Üye / Kullanıcı Doğan Burda’ ya isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama konusunda yetki vermektedir.

 

  • Doğan Burda, Site’ ye üyelik hizmetleri verebilmek için Kullanıcı / Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcı / Üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Doğan Burda tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı / Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise  …………………………….. linkini tıklamaları gerekmektedir. Doğan Burda işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır.  Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı / Üyeler aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla Doğan Burda ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Şirket İsmi, Adresi Gibi İletişim Bilgileri

Ünvanı                       : DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Adresi                        : Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Trump Towers Kule K: 21-22-23-

                                      Şişli/Mecidiyeköy/İstanbul

Telefon                      : 0212 410 3200

Email                          : shop@doganburda.com

  • Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’nin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Doğan Burda’ ya aittir. Kullanıcı veya üyeler arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’ nin sayfasını veya içindekileri izlemek ve / veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Doğan Burda’ nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

 

  • Aynı şekilde Site’ nin isim hakkı ve logosu münhasıran Doğan Burda’ ya ait olup hiçbir surette Doğan Burda’ nın yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

7. Site’ de yer alan ve diğer Kullanıcı / Üyeler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Doğan Burda’ nın, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı / Üyeler kabul ve beyan ederler.

8. Kullanıcı / Üyeler; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme hükümlerine,  Site’ de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini,  Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı / Üyelerin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

8.       Kullanıcı / Üyeler, Doğan Burda’ nın sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette Doğan Burda’ nın sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve / veya ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Doğan Burda’ ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Doğan Burda’ ya şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

9. Site’ deki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak ve kaynak gösterilerek yapılabilir. Site’ de bulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece Doğan Burda’ dan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Doğan Burda’ nın  izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site’ nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

10.       Doğan Burda,  Site’ de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcı / Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı / Üyelerin de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şu kadar ki; Doğan Burda, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site’ deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Doğan Burda, Site’ deki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

11. Web Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk  Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili ve görevlidir. Şu kadar ki; Doğan Burda’ nın Kullanıcı / Üyelerin bulunduğu ülkede de dava açma hakkı saklıdır.

12.       Doğan Burda ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. Doğan Burda, Site’ de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Doğan Burda’ nın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı / Üyeler’ in kendi sorumluluğundadır.

13. Doğan Burda, Site’ nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’ nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme / başarısızlık / hata / kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Doğan Burda, Kullanıcı / Üyelerin Site’ den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Doğan Burda, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’ nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

14. Kullanıcı / Üyelerin, Site’ yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Doğan Burda’ ya bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan Kullanıcının / Üyenin Site’ ye erişim ve/veya Site’ yi kullanım hakları iptal edilir. Doğan Burda’ nın ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o Kullanıcının / Üyenin Site’ ye erişim veya Site’ yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

15. Kullanıcı / Üyelerin, Site’ yi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da Site’ ye içerik ve / veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dâhil, Site’ yi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve / veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

16.      Site’ nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Doğan Burda’ ya ait ve / veya usulüne uygun olarak üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Site’ de yer alan bilgilerin ve  telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı / Üyeler, Doğan Burda’ nın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Doğan Burda’ nın  Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how' a yönelik tüm hakları saklıdır.

17. Kullanıcı / Üyeler Site sistemindeki posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Kullanıcı/Üyeler, mevcut posta adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (Üç) gün içinde bildirmedikçe, eski posta adreslerine yapılacak gönderilerin / isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

18.      İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Doğabilecek ihtilaflarda, Doğan Burda’ nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir.

19. Doğan Burda’ nın her zaman, tek taraflı olarak Site’ yi sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

Kullanıcı / Üyeler, işbu Sözleşme’ de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Copyright ……….. (sene), …………………………… (şirket unvanı) tüm hakları saklıdır.