Teslimat ve İade

SİPARİŞ-SÖZLEŞME ÖN BİLGİLENDİRME

 

shop.doganburda.com alan adlı internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden özellikleri aşağıda belirtilen ürün/hizmet için DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.  (“SATICI”) ile Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) yapmanız söz konudur. İnternet Sitesi üzerinden siparişi tamamlamanız ve Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmeniz halinde işbu sipariş ALICI taraf açısından ödeme yükümlülüğü anlamına gelecektir. İşbu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmeler’de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuat gereğince belirtilmesi gereken bilgilere ve unsurlara yer verilmiştir.

 

SATICI

Unvanı                         : DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
Adresi                          : Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Trump Towers Kule K: 21-22-23
                                       Şişli/Mecidiyeköy/İstanbul
Telefon                        : 0212 410 3200
Email                           : shop@doganburda.com

MERSİS No                 : 0464005566200019

 

ALICI (TÜKETİCİ):

Adı,Soyadı/ Ünvanı    :         

Adres                          :          

Telefon                                  :           

E-Posta                     :

 

Aşağıda, Sözleşmenin onaylanması şarıtyla sipariş verilecek Ürünün/Ürünlerin, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli belirtilmiştir. ALICI’nın tercih edeceği ödeme şekline bağlı olarak ürünün bedeli ALICI’dan tahsil edilecektir.

 

ÜRÜN   :  ELLE BEAUTY BOX

FİYAT: 499 TL+KDV (KDV Dahil 598.80 TL)

 

Teslimat, SATICI Sürat Kargo aracığı ile, ALICI tarafından teslimat için belirtilen adrese ve siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde yapılacaktır. SATICI’nın bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

 

Bu kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

 

 

TESLİMAT ADRESİ :

 

 

Sipariş konusu mal ya da hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yapılan tanım kapsamında kullanılmıştır.) bildirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14(ondört) gün içinde iade etmek zorundadır. Ürünün stokta bulunmaması durumu, mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilemez.

 

Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın kendisinin adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürünler, ALICI’nın belirttiği ve kendisinden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürünleri geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünlerin kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI tarafa aittir.

 

Ürünleri teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürünleri kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.

 

CAYMA HAKKI 

 

ALICI, aşağıda belirtilen cayma hakkının istisnaları hariç olmak üzere işbu Ön Bilgilendirmelere ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ne konu Ürünün/Ürünlerin kendisine veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürünü/Ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının, ilgili mevzuatta ve aşağıda belirtilen sürelere ve usulüne uygun şekilde kullanılmaması halinde, ALICI, cayma hakkını kaybeder.

 

Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkı süresi içinde Ürünlerin işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla Ek’de yer alan Cayma Formu eksiksiz doldurularak veya cayma kararını bildiren açık bir beyanda bulunarak SATICI’nın aşağıda “cayma hakkına dair bildirimin yapılacağı iletişim bilgileri” başlığı altında belirtilen iletişim adreslerine MNG Kargo ile  gönderilmesi gerekmektedir.

 

ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu Ürünün/Ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’ ya iade edecektir. Bu ödemeler, ALICI’nın Ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılmak zorundadır.

 

SATICI, ALICI’yı cayma hakkıyla ilgili olarak gerektiği şekilde bilgilendirmezse, ALICI, cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Bu süre, her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer. Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin 1 (bir) yıllık süre içinde yapılması halinde, 14 (ondört) günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

 

ALICI’nın cayma hakkını kullanılması halinde, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürünleri, SATICI’nın aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo bedeli ödemeksizin gönderiye ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ve vergi mevzuatı gereğince fatura aslıyla MNG Kargo birlikte göndermek zorundadır. Faturası kurumlar adına düzenlenen ALICI, vergi mevzuatı uyarınca Ürünlerin iadesi için iade faturası kesmelidir. ALICI, iade edeceği Ürünleri kutusu, ambalajı ve varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya göndermek zorundadır. ALICI, cayma süresi içinde Ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Aksi halde ise, ALICI, cayma hakkına sahip olayacağı gibi bu durumdan SATICI’nın bir sorumluluğu olmayacaktır. SATICI, böyle bir durumda, Ürünleri ihtiyaren kabul eder ise Ürünlerin bedelinden değişiklik-bozulma oranında indirim yapabileceği gibi Ürünleri kabul etmeme ve ALICI’ya iade etme hakkı saklıdır.

 

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Trump Towers Kule K: 21-22-23

Şişli/Mecidiyeköy/İstanbul

E-Posta: beautybox@doganburda.com

Telefon: 0212 410 3200

 

KANUNEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYAN MAL ve HİZMETLER :

 

İlgili mevuzat uyarınca aşağıda sayılan durumlar için tüketici açısından cayma hakkı öngörülmemiştir.

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

İşbu Ön Bilgilendirmeler yer alan bilgiler ve sair tüm taleplerle ilgili olarak Şirketimizin yukarıda belirtilen numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.

 

İşbu Ön Bilgilendirmeler ile Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onaylayarak kabulünüzden sonra tüm bunları sipariş teyidiniz ile birlikte belirttiğiniz e-posta (mail) adresinize göndereceğiz. İlgili mevzuat gereğince SATICI olarak yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerimize uygun olarak her bir işleme dair bilgi ve belgeyi azami üç yıl süre ile 669 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde muhafaza edeceğimizi bildiririz.

 

İşbu Ön Bilgilendirmelerde yer alan konular da dahil olmak üzere tüketici uyuşmazlıkları ile ilgili konularda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tüm haklarınızdan faydalanabileceğinizi ve Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabileceğinizi hatırlatırız.

 

 

[unvan]

 

EK

 

ÖRNEK CAYMA FORMU

 

 

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup

 

gönderilecektir.)

 

 

 

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı

veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi

yer alacaktır.)

 

 

 

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin

sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

 

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

 

 

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

 

 

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

 

 

-Tüketicinin adı ve soyadı:

 

 

 

-Tüketicinin adresi:

 

 

 

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

 

 

 

-Tarih: