Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR
1.1. SATICI (Bundan sonra ‘’SATICI’’ olarak anılacaktır.)
Ünvanı            : DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
Adresi            : Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Trump Towers Kule K: 21-22-23
                                         Şişli/Mecidiyeköy/İstanbul
Telefon        : 0212 410 3200
•    Email            : beautybox@doganburda.com


1.2. ALICI KİŞİ BİLGİLERİ (Bundan sonra ‘’ALICI’’ olarak anılacaktır.) 

Adı/Soyadı/Ünvanı    : Müşteri Adı
Adresi            : Müşteri Adresi
Telefon        : Müşteri Telefonu
Faks            : Müşteri Faksı
Email/Kullanıcı Adı    : Müşteri Eposta Adresi

 

1.2.1. TESLİM EDİLECEK ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ‘’ALICI’’ olarak anılacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi    : Müşteri Adı
Teslimat Adresi    :  Müşteri Adresi
Telefon        :  Müşteri Telefonu
Faks            :  Müşteri Faksı
Email/Kullanıcı Adı    :  Müşteri Eposta Adresi


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) ‘’ALICI’’ ve ‘’SATICI’’ ayrı ayrı ‘’Taraf’’ ve birlikte ‘’Taraflar’’ olarak anılacaktır.

 

MADDE 2. KONU


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait beautybox.elle.com.trinternet sitesinden (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuat gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ


Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Ürün Bilgileri Adet KDV Dahil Birim Tutar İndirim Tutarı Toplam Tutar
Örnek Ürün 1 10.00 TL 0.00 TL 10.00 TL
      Ara Toplam 10.00 TL
      Gönderim Ücreti 6.00 TL
      İndirim Tutarı 0.00 TL
      Toplam Tutar (KDV DAHİL) 16.00 TL
      Ödeme Şekli Kredi Kartı/Havale/PTT/Kapıda Ödeme/Paypal
      Gönderim Şekli Satıcı Öder

 

Ürünün/hizmetin Cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.


MADDE 4. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı    : Müşteri Adı
Adresi            : Müşteri Adresi
Telefon        : Müşteri Telefonu
Faks            : Müşteri Faksı
Email/Kullanıcı Adı    : Müşteri Eposta Adresi
Fatura Teslim        : Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.


Teslimat, Sürat kargo firması aracılığı ile ALICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır.

Kargo teslimatı siparişten itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde ALICI’ ya teslim edilecektir. 

Sözleşme konusu bir hizmet ise, herhangi bir teslimat gerçekleşmeyecek olup shop.doganburda.com alan adlı İnternet Sitesinde satışa konu hizmet/hizmetler ALICI’ ya sağlanacaktır.

 

MADDE 5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları ve Ön Bilgilendirmeleri hem İnternet Sayfası  hem de kendi beyan ettiği e-posta adresine gönderilmesiyle görerek okuduğunu, anladığını ve inceleyerek bilgilendiğini kabul eder.


5.2. ALICI, SATICI' ya ait www.elle.com.tr alan adlı İnternet Sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/hizmetin beautybox.elle.com.tralan adlı İnternet Sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, teslim masrafları, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.3. Madde 1’ de belirtilen SATICI ile ALICI ve Madde 4’ te belirtilen Fatura Bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur. ALICI ve ALICI’ yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler ALICI olarak belirtilmiştir. Teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

55. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (Otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Paket satışlarında hizmetler ise herhangi bir teslimat gerçekleşmeden, www.elle.com.tr alan adlı internet sitesinde ALICI’ ya sunulacaktır. 
 
5.6. SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ ya aittir. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın kendisinin adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürünler, ALICI’nın belirttiği ve kendisinden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürünleri geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünlerin kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI tarafa aittir. 5.7. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin teslimatı ve hizmetin/hizmetlerin temini için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürünün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi ve hizmetin/hizmetlerin temini yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.8. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere veya hizmete/hizmetlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’ dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez veya hizmeti/hizmetleri temin edemez ise, durumu ALICI' ya 3 (Üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat/temin süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (Ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.10. ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI' ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir. 

 

5.11. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/hizmetten elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri veya hizmeti/hizmetleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’ nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.12. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. SATICI sipariş vermek için kullanılan  www.elle.com.tr alan adlı İnternet Sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir. 
5.14. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI' dan alışveriş yapamaz.

5.15. SATICI, ön bilgilendirme formuna konu hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

 
MADDE 6. CAYMA HAKKI

ALICI, aşağıda belirtilen cayma hakkının istisnaları hariç olmak üzere işbu Ön Bilgilendirmelere ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ne konu Ürünün/Ürünlerin kendisine veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürünü/Ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının, ilgili mevzuatta ve aşağıda belirtilen sürelere ve usulüne uygun şekilde kullanılmaması halinde, ALICI, cayma hakkını kaybeder.

 

Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkı süresi içinde Ürünlerin işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla Ek’de yer alan Cayma Formu eksiksiz doldurularak veya cayma kararını bildiren açık bir beyanda bulunarak SATICI’nın aşağıda “cayma hakkına dair bildirimin yapılacağı iletişim bilgileri” başlığı altında belirtilen iletişim adreslerine MNG Kargo ile  gönderilmesi gerekmektedir.

 

ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu Ürünün/Ürünlerin veya hizmetin/hizmetlerin varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’ ya iade edecektir. Bu ödemeler, ALICI’nın Ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılmak zorundadır.

 

SATICI, ALICI’yı cayma hakkıyla ilgili olarak gerektiği şekilde bilgilendirmezse, ALICI, cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Bu süre, her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer. Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin 1 (bir) yıllık süre içinde yapılması halinde, 14 (ondört) günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

 

ALICI’nın cayma hakkını kullanılması halinde, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürünleri, SATICI’nın aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo bedeli ödemeksizin gönderiye ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ve vergi mevzuatı gereğince fatura aslıyla MNG Kargo birlikte göndermek zorundadır. Faturası kurumlar adına düzenlenen ALICI, vergi mevzuatı uyarınca Ürünlerin iadesi için iade faturası kesmelidir. ALICI, iade edeceği Ürünleri kutusu, ambalajı ve varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya göndermek zorundadır. ALICI, cayma süresi içinde Ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Aksi halde ise, ALICI, cayma hakkına sahip olayacağı gibi bu durumdan SATICI’nın bir sorumluluğu olmayacaktır. SATICI, böyle bir durumda, Ürünleri ihtiyaren kabul eder ise Ürünlerin bedelinden değişiklik-bozulma oranında indirim yapabileceği gibi Ürünleri kabul etmeme ve ALICI’ya iade etme hakkı saklıdır.

 

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Trump Towers Kule K: 21-22-23

Şişli/Mecidiyeköy/İstanbul

E-Posta: beautybox@doganburda.com

Telefon: 0212 410 3200

 

KANUNEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYAN MAL ve HİZMETLER :

 

İlgili mevuzat uyarınca aşağıda sayılan durumlar için tüketici açısından cayma hakkı öngörülmemiştir.

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

İşbu Ön Bilgilendirmeler yer alan bilgiler ve sair tüm taleplerle ilgili olarak Şirketimizin yukarıda belirtilen numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.

 

İşbu Ön Bilgilendirmeler ile Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onaylayarak kabulünüzden sonra tüm bunları sipariş teyidiniz ile birlikte belirttiğiniz e-posta (mail) adresinize göndereceğiz. İlgili mevzuat gereğince SATICI olarak yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerimize uygun olarak her bir işleme dair bilgi ve belgeyi azami üç yıl süre ile 669 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde muhafaza edeceğimizi bildiririz.

 

İşbu Ön Bilgilendirmelerde yer alan konular da dahil olmak üzere tüketici uyuşmazlıkları ile ilgili konularda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tüm haklarınızdan faydalanabileceğinizi ve Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabileceğinizi hatırlatırız.

 

 

[unvan]

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Towers No:12/21 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz satış süreçleri, sözleşmesel ilişkilerimizin kurulması, sürdürülmesi ve takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ad, soyad, telefon, e-posta, TCKN, adrese ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz başvuru ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ortamda dijital formlar veya fiziki formlar vasıtası ile başvuru yapmanız doğrultusunda veri kayıt sisteminin parçası olmak üzere toplanmaktadır.

 

Şirketimiz, Kanun’un 5/2 (a) maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kanun’un 5/2 (c) maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanun’un 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Kanun’un 5/2 (f) maddesi hükmü uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı, verilerin aktarılma amacı ile paralellik göstermektedir. Kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iştiraklerimize, bağlı olduğumuz kuruluşlara, birlikte çalışmakta olduğumuz iş ortaklarımıza, faaliyetlerin yürütülmesi adına hizmet aldığımız tedarikçilerimize, talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile resmi mercilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirketin Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Towers No:12/21 Şişli/İstanbul adresine posta yoluyla veya kvkk@doganburda.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

 

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.